Akcia

Renovácia otvorov


V rámci našich služieb poskytujeme aj renováciu otvorov a uložení čapov, a to metódou presného navarovania a následného vyvŕtavania.

Vďaka špeciálnemu zariadeniu je možné vykonať aj náročné opravy opotrebených otvorov čapových uložení bez nákladnej demontáže priamo na pracovisku stroja bez nutnosti prevážania veľkých konštrukčných dielov. Pritom je dodržaná vysoká presnosť aj kvalita. Potrebný je iba prívod prúdu 220V a 380V. Renovovať je možné súčasti ako sú čapy, kĺby, otvory a ďalšie časti zemných, stavebných, poľnohospodárskych a železničných strojov. Vyvrtávanie vnútorných otvorov je možné v rozsahu 42 - 250 mm a navarovanie vnútorných otvorov v rozsahu 20 - 300 mm.
Pri renovácii ktoréhokoľvek otvoru nie je potrebné demontovať výložník zo stroja, ale jednoducho vytiahnuť čap a využiť vyvrtávačku. Ten istý postup sa využije pre ostatné otvory. Vyvrtávačka môže pracovať v akejkoľvek polohe, bez zníženia presnosti opracovania.